Upphandling

Consign har stor kompetens inom design av nät, infrastruktur, kommunikationstjänster, datacenter och lastbalansering. Vi är också leverantörsoberoende och kan därmed erbjuda unika tjänster vid upphandling av produkter och tjänster. Vi kan hjälpa till med:

  • projektledning av upphandling från förstudie till genomförande
  • ta fram, eller granska specifikationer vid en upphandling. Vi har t ex skapat en grunddesign för att bättre kunna beskriva kundens behov i förfrågningsunderlaget. Detta leder till en bättre lösning
  • vi kan göra en “skuggoffert” för att kunden bättre ska kunna förbereda och utvärdera de offererade alternativen
  • granska och utvärdera anbud
  • trafikanalys på befintligt nät för att skapa bättre underlag för kommande behov och upphandlingar.