Test / Verifiering

Vi utför uppdrag inom området test av nätverksdesign och implementation:

  • Projektledning av testprojekt samt genomförande
  • Framtagning av testunderlag och uppföljning
  • Test och verifiering av säkerheten i nätet
  • En test kan också innebära kontroll av befintligt nät och trafik genom att använda verktyg för trafikanalys i en realistiskt testsituation.