Strategisk översyn

Consign hjälper kunder att skapa effektiva och konkurrensmässiga strategier. Vi hjälper kunder med:

  • Översyn av befintlig strategi på såväl omvärld, marknad och organisation som teknik och stödsystem
  • Leverantörsstrategi och evaluering
  • Outsourcing eller inte
  • Kompetenstillförsel för Styrelse och Ledning.