Nätverksdesign

 

Vi hjälper våra kunder med design av nätverk. Vi har stor erfarenhet av att designa och bygga komplexa nät och vi har en oberoende ställning när det gäller produktval. Det kan handla om att:

  • Bygga ett nytt nät med höga krav på tillgänglighet och säkerhet
  • Vidareutveckla ett befintligt nät för nya förutsättningar
  • Skapa eller anpassa ett nät för IP-telefoni, video och multicast
  • Utreda och utveckla ett nät för att hantera en större belastning
  • Skala upp nätet för att integrera en ny verksamhet, nya kontor eller verksamhet i flera länder
  • Skapa en datacenterlösning för bättre kapacitet eller tillgänglighet för t ex e-handel eller server virtualisering
  • Skapa en säkrare nätverksmiljön genom segementering och autentisiering av utrustning
  • Utveckla nätet för hantera mobil och distansarbete på ett säkert sätt.