Drift och förvaltning

Consign har en rad olika tjänster vi kan erbjuda avseende drift och förvaltning, från att bemanna din driftsorganisation till att köra driften i vår regi. Vi har kunduppdrag där vi sköter den löpande driften och underhållet av såväl LAN som WAN. När vi sköter driften av ett nät utvärderar vi också funktionalitet och besparingar som kan uppnås med hjälp av programvara och tjänster för monitorering och automation. Exempel på vad vi kan erbjuda inom drift och förvaltning:

  • Leda nätdrift på chefnivå i er organisation
  • Bemmanna er driftsorganisation med våra konsulter
  • Ta över drift av nät i vår regi
  • Övervakning och automatiserad drift av nät och infrastruktur
  • Drift av brandväggslösningar.