Implementering / Migrering

Låt oss hjälpa dig med implementering av ditt nya nät, oberoende av om vi gjort din design eller inte. Vi har även stor efarenhet av att migrera från gammalt till nytt. Vi kan hjälpa till med:

  • Projektledning av nybyggnation eller migrering
  • Att köpa in och sätta upp ett nät i en ny byggnad
  • Migrering av ett gammalt till ett nytt
  • Montering och testning av utrustning
  • Konfigurering.