Network Status Analysis

Consign erbjuder tjänster kring inspektion av trafiken i ett nätverk, samt att analysera hur trafiken påverkar nätverket. Dessa tjänster finns för såväl kontorsnät som för datacenter.

För att ta fram trafikinnehållet i nätverket använder vi oss av DPI, Deep Packet Inspection. DPI analyserar de paket och flöden som passerar och kan avgöra vad det är för typ av trafik. Även annan statistik tas fram såsom trafikvolymer etc.

Data och statistik från DPI analyseras sedan av Consigns konsulter och en rapport framställs. I rapporten framgår trafiktyper och trafikmängder samt om det finns några problem eller förbättringsåtgärder.