Network Migration

Consign kan med kort framförhållning hjälpa till vid migreringsprojekt. Vi har konsulter som är erfarna och för det mesta snabbt kan assistera vid temporärt högre arbetsbelastning på grund av exempelvis migrering från ett nätverk till ett annat, eller vid ett plattformsbyte.

Vi kan även ta hand om ett ett helt migreringsprojekt, med såväl projektledning och utförande som kundkontakt.