Intelligent IT drift

 

Med ny teknik och paketerade tjänster finns idag möjlighet att automatisera en stor del av övervakning och drift av infrastruktur och nätverk. Consign kan erbjuda tjänster där vi tar över hela eller delar av er IT drift. Vi erbjuder en lösning där IPsoft används som tjänst för att övervaka och proaktivt åtgärda problemsituationer och fel. Denna lösning kan hantera en hel infrastruktur: nätverk, servrar, operativsystem, databaser, applikationer. Allt enligt ITIL v3.

Kontakta Consign för en djupare presentation och analys av vad det kan innebära för er och hur stora besparingar ni kan göra med denna banbrytande lösning.