Tjänster

 

Nätverket – Grunden inom dagens IT.
Utan ett fungerande nät stannar verksamheten för företag och organisationer.

Nedan visar vi exempel på uppdrag, projekt och tjänster som vi utför. Våra kunder finns inom telekomsektorn, både operatörer och leverantörer. Vi är också starkt representerade hos andra företag och organisationer där nätverket är en mycket viktig del av verksamheten, t ex inom bank och finans, retail och Internetföretag. Consign är leverantörsoberoende och vi jobbar med alla steg i ett näts livscykel.

Exempel på uppdrag och tjänster:

 • Verksamhets- eller processutveckling samt organisationsfrågor
 • Inköp, upphandling eller uppgradering av nätverk (kravspecifikation, upphandling och utvärdering)
 • Design, genomförande och projektledning
 • Migrering
 • Nätoptimering
 • Testning
 • Drift och underhåll
 • Vidareutveckling
 • Stödsystem
 • Strategiutveckling
 • Säkerhet

Kunden i fokus. Låt oss designa ert nät.

Jacob Gårder

Arkitekt