Säkerhet

Säkerhet är en fråga som bör ha hög prioritet och konstant ses över i alla nätverk. Oavsett om det gäller design av ett kontorsnät, implementation av nya tjänster i ett datacenter eller ett plattformsbyte, så är säkerhet alltid något som måste beaktas. 

Vi hjälper våra kunder med IT-säkerhetstjänster. Vi har stor erfarenhet av att designa och bygga Security Operation Center(SOC) vi har en oberoende ställning när det gäller produktval.

Det kan handla om:

  • Design av SOC, Installation av nytt SIEM system och förvaltning
  • Incidenthantering
  • Integration med andra system
  • Installation av Intrustion Prevention/Detection System (IPS/IDS), förvaltning och drift
  • End Point Protection system och förvaltning
  • Threat management, Event management, monitorering