LAN och WLAN

Vi utför en stor del av våra uppdrag inom lokala nätverk och kontorsnätverk. Consign har stor kompetens inom såväl LAN som WLAN. Exempel på uppdrag vi utfört inom området lokala nät och kontorsnät:

  • Design med hög säkerhet och stabilitet i fokus
  • VLAN design och uppbyggnad för segmentering och säkerhet
  • WLAN design, implementation, felsökning samt drift.