Kvalitetsledningssystem

 

För att säkerställa kvalitet i de tjänster och lösningar Consign levererar, arbetar vi enligt ett kvalitetsledningssystem. Consign Sverige AB har för sin verksamhet upprättat ett processbaserat kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008, som även inkluderar informationssäkerhet enligt ISO 27001. Det övergripande målet är en strävan att se verksamheten ur ett kundperspektiv och att arbeta med ständiga förbättringar av såväl tjänster som den egna verksamhetens sätt att arbeta. Vi arbetar aktivt med dessa frågor och processmodellen anpassas över tiden. Vi strävar att ständigt förbättra vår kvalitet och dessa frågor har en given plats i ledning och styrelse.