GDPR

Vad innebär GDPR?

 

 

Den allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Den innebär i korthet att du får mer insyn och kontroll över dina personuppgifter.

Det ställs nu tydligare krav på hur Consign och andra företag och organisationer ska hantera dina personuppgifter. Du får även stärkta rättigheter på vissa områden, t.ex när det gäller rätt till information och tillgång till dina personuppgifter.

 

Läs mer om GDPR: 

ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

 

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer om i dokumentet nedan.

 

Information om behandling av personuppgifter